Enterprise Vision

CHK Biotech се ангажира да въведе нови молекулярно-диагностични технологии в полза на здравето на всички хора и безопасността на храните и в полза на широката общественост.

1602137738257