Корпоративна визия

CHK Biotech се ангажира да въведе нови технологии за молекулярна диагностика в полза на здравето на всички хора и безопасността на храните и в полза на широката общественост.

1602137738257